Verschillende manieren van Tonometrie

Het hebben van een goed gezichtsvermogen is belangrijk voor ons functioneren. Zodra we ouder worden neemt ons gezichtsvermogen af. Dit heeft voornamelijk te maken met de druk het oog. In de meeste gevallen heeft een kleine, natuurlijke afname van oogdruk een directe invloed op ons zicht van dichtbij. Daarom hebben veel mensen op latere leeftijd een leesbril nodig. Een van de grootste oorzaken van een te hoge oogdruk is de aanwezigheid van glaucoom, waarbij de waterhuishouding van het oog ontregeld is en dit schade aan de oogzenuw kan veroorzaken. Het onstaan van glaucoom is voor een gedeelte erfelijk bepaald, maar heeft ook te maken met bijvoorbeeld diabetes, of een verhoogde bloeddruk. Een regelmatige meting van de oogdruk is voor iedereen van 40 jaar en ouder en voor degene die een verhoogd risico lopen is dan ook zeker aan te raden.

Wat is tonometrie?

Het oog is grotendeels gevuld met een waterachtige substantie. De oogdruk is voor een groot deel verantwoordelijk voor het zicht. Een van de belangrijkste oorzaken van blindheid of slechtziendheid is het onstaan van glaucoom. Een simpele test kan uitwijzen of uw oogdruk te hoog is en u hierdoor een risico loopt uw gezichtsvermogen te verliezen. Deze test wordt ook wel tonometrie genoemd.

Hoe wordt de oogdruk gemeten?

Net als bij de bloeddruk verschilt ook de oogdruk van moment tot moment. Het is dan ook belangrijk dat deze oogtest goed uitgevoerd dient te worden. Vaak dient een dergelijk onderzoek enkele maken herhaald te worden om een goed beeld te krijgen van de situatie. Er zijn verschillende manieren waarop de druk van het oog gemeten kan worden.

De Schiotz Tonometer

Bij het vaststellen of er sprake is van glaucoom en of dit is onstaan als gevolg van een te hoge oogdruk kan de huisarts een oogdruk test doen. Hiervoor wordt meestal de tonometer van Schiotz gebruikt. Dit is een eenvoudige test. Bij deze methode wordt het hoornvlies eerst lokaal verdoofd met behulp van verdovende oogdruppels. Daarna wordt direct op het hoornvlies een instrument geplaatst. Het gewicht van het instrument zorgt ervoor dat het oog iets naar binnen gedrukt wordt. Op het instrument valt precies af te lezen hoe groot deze indruk is. Met behulp van een tabel kan daarna eenvoudig afgelezen worden of deze indruk binnen de geaccepteerde waarden ligt van een gezonde oogdruk. Een afwijkende waarde kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van glaucoom.

De Pneumotonometer

Een andere manier om de oogdruk te meten is door een pufje lucht direct tegen de oogbol aan te blazen. Deze methode wordt vaak gebruikt door de optometristen en is minder accuraat dan de Schiotz tonometer, maar geeft in de meeste gevallen een goede indicatie over de oogdruk.

De Applanatie tonometer

De meest nauwkeurige meting van de oogdruk kan gedaan worden met de applanatie tonometer, ook wel de tono pen genoemd. Deze oogmeting kan gedaan worden door een gekwalificeerde oogarts, waarbij gebruik wordt gemaakt van een tonometer die de oogdruk meet als gevolg van en gewicht wat direct geplaatst wordt op de verdoofde oogbol, in combinatie met een spleetlamp. Hierbij wordt een gekleurde vloeistof in het oog aangebracht.