Arteriële Tonometrie Voor Het Meten Van De Bloeddruk

 

Begripsbepaling

De bloeddruk: Het slagadersysteem bestaat uit een vloeistofdruk die de bloeddruk (RR) wordt genoemd. Door middel van 2 kerngetallen wordt deze druk weergegeven, de bovendruk (systolische) en de onderdruk (diastolische). Beide worden gescheiden door een schuine streep.

Arteriële tonometrie is een techniek om de bloeddruk te meten waarbij een gevoelige druksensor tegen de huid over een slagader wordt gedrukt. De slagaderwand wordt hierdoor afgevlakt en doordat deze hierdoor tegen het bot wordt gedrukt dat eronder ligt, kan de bloeddruk in de slagader gemeten worden. Zo ken je wellicht de klassieke bloeddrukmeting bij de huisarts of in het ziekenhuis.

Vaak komt het voor dat een wijziging in de bloeddruk geen symptomen vertoond. Het is dus belangrijk met regelmaat de bloeddruk te controleren en met de tonometers die vandaag op de markt te verkrijgen zijn, hoef je niet naar de dokter maar kan je ook thuis jouw bloeddruk meten. Zo zijn er 2 variaties: de Aneroid bloeddrukmeter (waarbij je handmatig lucht dient te pompen in de manchet) en de Electronic tonometer. Het nadeel van deze laatste is de hoge prijs en soms vermelding van fouten (voornamelijk wanneer de patient spreekt of beweegt). Daarnaast vereist een electronische tonometer ook batterijen.

Maar nog andere methodes worden toegepast om problemen met de bloeddruk of hart -en vaatziekten op te sporen. Welke deze methoden zijn, lees je hieronder.

Gebruik van de polsgolfsnelheid: bepalen van vaatwandstijfheid

Het analyseren van de polsgolf is een geneeskundige techniek om de bloeddrukgolf te beoordelen of te meten. De snelheid waarmee een polsgolf zich verplaatst wordt polsgolfsnelheid genoemd.

Wanneer het hart samentrekt wordt er niet alleen bloed maar ook een drukgolf in de vaten geduwd. De bovendruk en onderdruk van de drukgolf wordt bepaald door middel van de klassieke armbloeddrukmeting. Met de polsgolfsnelheid wordt niet naar de bovendruk en onderdruk van de bloeddruk gekeken. Ook de vorm van de drukgolf wordt niet bekeken. Waar wel de aandacht naartoe gaat is de verplaatsingssnelheid die een directe verbondenheid heeft met de stijfheid van de vaatwand.

Pols transittijd

De tijd die een polsgolf nodig heeft om zich te verplaatsen, hangt nauw samen met vaatwandstijfheid. En vaatwandstijfheid is een voorspeller van hart – en vaatziekten.

De gevolgen van vaatwandstijfheid, polsgolfsnelheid en pols transittijd op de bloeddruk zijn ingewikkeld. Bij vaatwandstijfheid moet het hart niet alleen meer en harder pompen (hoge bloeddruk), ook de snelheid en de vorm van drukgolf wordt beïnvloed.

Wanneer er sprake is van vaatwandstijfheid begeeft de polsgolf zich sneller door de vaten en kan ze de eerste golf (die in de richting van het hart gaat) versterken. Zo kan een polsgolf die sneller is meer schade aanrichten dan een golf die trager is. Ook is de versterking van de teruggekaatste golf zeer belangrijk. Een sterke golf zal de bovendruk doen toenemen en de onderdruk laten verminderen.

Meetmethoden:

• Polsgolfsnelheid: de vaatwandstijfheid bepalen verloopt in de term van een gemiddelde vaatwandstijfheid omdat de wand van de aorta niet overal gelijk is. Hoe stijf de aorta is valt niet echt te bepalen, maar er is wel een verband tussen de snelheid van de polsgolf en de stijfheid van de aorta.

• Uitzetting van de slagader via echografie

• Dikte van de vaatwand via echografie

• Versterking van de teruggekaatste polsgolf (Augmentatie-index gnoemd)

Om de vaatwandstijfheid te controleren dien je een afspraak met je arts te maken.